Termeni și condiții ale magazinului online Syngenta România

§ 1. Prevederi preliminare

 • Acești Termeni și Condiții definesc regulile de utilizare a magazinului online disponibil la adresa (denumit în continuare "Magazinul"), în special regulile de încheiere a contractelor prin intermediul Magazinului, regulile de executare a acestor contracte, drepturile și obligațiile părților acestora, regulile de adăugare a opiniilor despre Produse, precum și procedura de retragere din contract și procedura de reclamație.
 • Magazinul este administrat de SYNGENTA AGRO S.R.L., o societate românească cu răspundere limitată, cu sediul în Şos. București - Ploieşti nr. 73-81, VICTORIA PARK - Clădirea3, etaj 4, Sector 1, București, România, cod poștal 013685, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1380/1995, cod unic de înregistrare 7025525.
 • Pentru a utiliza Magazinul, vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții. Înregistrarea unui cont în Magazin sau încheierea unui contract prin intermediul Magazinului înseamnă acceptarea Termenilor și Condițiilor.
 • Acești Termeni și Condiții se adresează atât consumatorilor, cât și profesioniștilor care utilizează Magazinul, cu excepția cazului în care o anumită dispoziție a Termenilor și Condițiilor prevede altfel și se adresează numai consumatorilor sau profesioniștilor.
 • Contactul cu Magazinul este posibil prin e-mail la următoarea adresă de e-mail: comenzi.online@syngenta.com, sau prin poștă la următoarea adresă: SYNGENTA AGRO S.R.L., Şos. București - Ploieşti nr. 73-81, VICTORIA PARK - Clădirea3, etaj 4, Sector 1, București, România, 013685

§ 2. Definiții

 • Termenii cu majuscule utilizați în acești Termeni și Condiții trebuie înțeleși după cum urmează:
  • Formular de înregistrare - un formular disponibil în Magazin care vă permite să creați un Cont de utilizator;
  • Formular de comandă - un formular interactiv disponibil în Magazin care permite plasarea unei comenzi, în special prin adăugarea de Produse în coșul electronic și specificarea termenilor Contractului, inclusiv a modalității de livrare și de plată;
  • Consumator - în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, un Utilizator care este o persoană fizică ce acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale sau liberale;
  • Cont de Utilizator - un cont individual de Utilizator în Magazin, securizat cu o parolă stabilită de către Utilizator;
  • Produs - un bun mobil disponibil în Magazin, care poate fi vândut în mod legal de către Vânzător în România și care face obiectul Contractului dintre Utilizator și Vânzător. Informații detaliate despre Produse sunt disponibile pe Site și în urma unei cereri scrise care poate fi adresată în orice moment pe adresa Vânzătorului;
  • Termeni și Condiții - acest document care reglementează regulile de utilizare a Site-ului și a Magazinului, disponibil la adresa https://magazin.syngenta.ro
  • Magazin - magazinul online disponibil la adresa https://magazin.syngenta.ro și toate subpaginile acestuia;
  • Vânzător - SYNGENTA AGRO S.R.L., o societate românească cu răspundere limitată, cu sediul în Șos. București - Ploiești nr. 73-81, VICTORIA PARK - Clădirea3, etaj 4, Sector 1, București, România, cod poștal 013685, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1380/1995, cod unic de înregistrare 7025525;
  • Website - site-ul web la adresa https://magazin.syngenta.ro și toate subpaginile acestuia;
  • Sistem de plăți online - platforma care presupune un set de proceduri, infrastructură și relații cu instituții intermediare organizate de către terțul furnizor NETOPIA FINANCIAL SERVICES SRL, cu sediul în București, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea nr. 24, etaj 4, camera 4A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/12763/2020, cod unic de înregistrare nr. 43131360, care permite Utilizatorului să efectueze plăți către Vânzător;
  • Contract - un contract de vânzare încheiat între Utilizator și Vânzător prin intermediul Magazinului având ca obiect un Produs;
  • Utilizator - orice persoană fizică sau juridică care utilizează Magazinul;
  • Comandă - o declarație transmisă prin intermediul Formularului de Comandă prin care un Utilizator își exprimă intenția de a achiziționa Produs(e) prin încheierea Contractului.

§ 3. Reguli generale de utilizare a Magazinului

 • Pentru a utiliza Magazinul, nu este necesară îndeplinirea unor condiții tehnice specifice de către calculatorul sau alt dispozitiv al Utilizatorului. Tot ce este necesar este accesul la internet, o adresă de e-mail, un sistem de operare standard și un browser web.
 • Pentru a utiliza în mod corespunzător funcționalitatea contului de utilizator, precum și pentru a plasa o comandă, este necesară activarea cookie-urilor în browserul web. Cookie-urile sunt utilizate pentru a menține sesiunea Utilizatorului după conectarea la cont și pentru a menține procesul de comandă. Informații detaliate despre cookie-uri sunt incluse în Politica de confidențialitate.
 • Navigarea în sortimentul Magazinului nu necesită crearea unui Cont de utilizator.
 • Efectuarea unei comenzi și încheierea unui contract este posibilă fie după crearea unui Cont de utilizator în conformitate cu prevederile § 4 de mai jos, fie după furnizarea datelor necesare care să permită punerea în aplicare a contractului fără crearea unui Cont de utilizator.
 • Toate acțiunile întreprinse de Utilizatori trebuie să fie în conformitate cu Termenii și Condițiile și cu legislația aplicabilă. Fiecare Utilizator se angajează să:
  • să utilizeze funcționalitățile furnizate în conformitate cu scopul Magazinului;
  • să respecte legile și reglementările aplicabile;
  • să respecte drepturile celorlalți utilizatori;
  • să nu utilizeze contul de utilizator pentru a acționa în detrimentul altor utilizatori, al vânzătorului sau al unor terțe părți.
 • Contul unui Utilizator care încalcă Termenii și Condițiile sau care utilizează Magazinul într-un mod abuziv sau neautorizat poate fi suspendat, blocat sau șters de către Vânzător cu efect imediat.

§ 4. Crearea unui cont de utilizator

 • Crearea unui cont de utilizator este gratuită.
 • Persoanele fizice pot deveni Utilizatori, pot plasa Comenzi și încheia Acorduri numai dacă au peste 18 ani.
 • Pentru a crea un Cont de Utilizator, este necesar să se completeze Formularul de înregistrare afișat pe Site, care necesită următoarele date ale Utilizatorului: nume, prenume, domiciliu, adresa de livrare, număr de telefon, adresă de e-mail (în cazul persoanelor fizice) și nume, sediu social, număr de înregistrare la Oficiul Comercial, cod unic de înregistrare/cod de înregistrare în scopuri de TVA, adresă de livrare, număr de telefon, adresă de e-mail (în cazul persoanelor juridice), parolă pentru Contul de Utilizator.
 • Conectarea la contul de utilizator se face prin introducerea login-ului și a parolei stabilite la crearea acestuia.
 • Utilizatorul poate în orice moment, fără a oferi un motiv și fără a suporta taxe, să șteargă Contul de Utilizator prin trimiterea unei cereri corespunzătoare către Vânzător, fără a afecta obligațiile deja născute.
 • Nu este permisă furnizarea de date de utilizator false.
 • Fiecare Utilizator poate avea un singur Cont de utilizator.
 • La trimiterea Formularului de înregistrare, Utilizatorul declară că toate informațiile furnizate sunt corecte, iar Vânzătorul nu are nicio responsabilitate în ceea ce privește verificarea informațiilor furnizate. Cu toate acestea, în cazul în care există îndoieli justificate cu privire la veridicitatea datelor furnizate de către utilizator, vânzătorul poate să se abțină de la crearea unui cont de utilizator sau să suspende funcționarea contului de utilizator până la clarificarea îndoielilor.
 • Contul de utilizator conține datele furnizate de către utilizator în timpul înregistrării. În cazul unei modificări ulterioare a oricăreia dintre aceste date în timpul utilizării Magazinului, Utilizatorul este obligat să le actualizeze imediat prin intermediul formularului corespunzător disponibil pe Site.
 • Vânzătorul poate modifica în orice moment Magazinul, în special din motivele indicate mai jos:
  1. introducerea de către Vânzător a unor noi servicii, legate tematic de obiectul de activitate al Magazinului;
  2. extinderea capacităților Magazinului,
  3. modificări ale prevederilor legale privind: produsele fitosanitare și semințele, protecția consumatorilor, comerțul electronic, protecția datelor cu caracter personal etc.
 • Introducerea modificărilor descrise în paragraful de mai sus nu va implica niciun cost din partea Utilizatorului. În cazul în care o astfel de modificare afectează în mod semnificativ și negativ accesul Utilizatorului la Sore, Vânzătorul va informa în prealabil Utilizatorii, pe un suport durabil, cu privire la modificări și la data efectuării acestora.

§ 5. Adăugarea de opinii

 • Utilizatorul, chiar și fără a crea un Cont, are opțiunea de a adăuga opinii despre Produsele disponibile în Magazin.
 • Pentru a adăuga o opinie, Utilizatorul selectează opțiunea "Opinii" disponibilă pe fișa produsului în Magazin, apoi, după ce își furnizează porecla, rezumatul și conținutul opiniei, face clic pe butonul "Adaugă opinie".
 • Este interzisă includerea de conținut ilicit în conținutul opiniei.
 • Atunci când trimite o opinie, fiecare Utilizator declară că a utilizat sau a achiziționat efectiv produsul. Pentru a garanta acest lucru, fiecare opinie va fi însoțită de o declarație (click) care să ateste că Utilizatorul a utilizat sau a achiziționat efectiv produsul recenzat.

§ 6. Efectuarea unei comenzi

 • Informațiile prezentate în Magazin, inclusiv prezentarea produselor și a prețurilor acestora, constituie o invitație la încheierea unui contract de vânzare și nu reprezintă o ofertă de vânzare efectivă.
 • Pentru a achiziționa un produs, trebuie plasată o Comandă.
 • Comanda Produsului se face prin intermediul site-ului web al Magazinului, utilizând Formularul de comandă.
 • În cazul Produselor care sunt produse de protecție a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) și toxice (T), numai producătorii agricoli, persoanele juridice și prestatorii de servicii de protecție a plantelor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15(a) din Ordonanța Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură, cu modificările și completările ulterioare, pot achiziționa astfel de produse.
 • Pentru a plasa o Comandă, un Utilizator cu un Cont de utilizator trebuie să efectueze următorii pași:
  • să se conecteze la contul de utilizator;
  • să selecteze produsul care face obiectul comenzii și apoi să facă clic pe butonul "Add to Cart" (Adaugă în coș);
  • introduceți datele de facturare, dacă acestea sunt diferite de cele ale Utilizatorului;
  • (în cazul produselor de protecție a plantelor) să facă o declarație că îndeplinește condițiile impuse în legătură cu achiziționarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor prevăzute de legislația privind produsele de protecție a plantelor;
  • (în cazul produselor de protecție a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) și toxice (T) să prezinte certificatul de înregistrare și autorizația de utilizare ca persoană juridică producătoare agricolă sau prestator de servicii de protecție a plantelor; în această etapă este posibilă și utilizarea unui cod de reducere;
  • să confirmați că ați citit termenii și condițiile și că acceptați termenii și condițiile;
  • faceți clic pe butonul "Plasați comanda";
  • alegeți metoda de plată disponibilă și achitați comanda în termenul specificat în § 7 secțiunea 7 de mai jos.
 • Pentru a plasa o comandă, un utilizator care nu are un cont de utilizator trebuie să efectueze următorii pași:
  • să selecteze Produsul care face obiectul comenzii și apoi să facă clic pe butonul "Adaugă în coș" (sau echivalent);
  • să completeze formularul de Comandă prin introducerea datelor Utilizatorului și a adresei la care urmează să fie livrat Produsul;
  • introduceți datele de facturare, în cazul în care acestea sunt diferite de cele ale utilizatorului;
  • (în cazul produselor de protecție a plantelor) să facă o declarație că îndeplinește condițiile impuse în legătură cu achiziționarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor prevăzute de legislația în domeniu;
  • (în cazul produselor de protecție a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) și toxice (T) să prezinte certificatul de înregistrare și autorizația de utilizare în calitate de producător agricol persoană juridică sau furnizor de servicii de protecție a plantelor în această etapă este posibilă și utilizarea unui cod de reducere;
  • faceți clic pe butonul "Plasați comanda";
  • alegeți metoda de plată disponibilă și achitați comanda în termenul specificat la § 7 secțiunea 7 de mai jos.
 • Vânzătorul are dreptul de a modifica în orice moment prețurile produselor din magazin, de a lansa noi produse și servicii și de a lansa orice promoții și de a modifica condițiile acestora.

§ 7. Metode de livrare și de plată

 • Utilizatorul poate utiliza următoarele metode de livrare a Produsului comandat:
  • Livrare prin curierat.
 • Livrarea are loc numai pe teritoriul României.
 • Prețurile indicate în Magazin sunt exprimate în lei românești și sunt prețuri brute (inclusiv TVA).
 • Livrarea Produsului către Utilizator are loc pe cheltuiala Vânzătorului daca valoarea comenzii este de minim 300 RON, cu excepția cazului în care acești Termeni și Condiții prevăd altfel. 
 • Utilizatorul poate utiliza următoarele metode de plată: - Plata prin intermediul cardului:
  plata cu cardul de debit sau de credit direct prin intermediul Sistemului de plată online.
 • Informații suplimentare privind metodele de livrare și de plată pot fi găsite pe site-ul web al Magazinului.
 • Utilizatorul este obligat să plătească produsul comandat în termen de 2 zile de la confirmarea comenzii. În lipsa plății în această perioadă, Comanda este tratată ca fiind anulată.
 • Data plății este considerată a fi ziua în care Vânzătorul primește confirmarea plății de la Sistemul de Plăți Online (în alte cazuri).
 • Factura va fi emisă după expedierea bunurilor.

§ 8. Executarea comenzii

 • După efectuarea verificărilor menționate la § 7 secțiunile 5 și 6 de mai sus și după primirea plății, Vânzătorul confirmă imediat primirea și acceptă comanda pentru executare. Confirmarea primirii plății pentru comandă și acceptarea acesteia pentru executare are loc prin trimiterea de către vânzător a unui e-mail către utilizator la adresa de e-mail a utilizatorului furnizată la plasarea comenzii, care conține declarația vânzătorului privind primirea comenzii și acceptarea acesteia pentru executare.
 • Primirea de către Utilizator a e-mailului menționat la § 8 alin. 1 de mai sus reprezintă dovada Contractului încheiat între Utilizator și Vânzător, cu conținutul în conformitate cu acești Termeni și Condiții.
 • Termenul de livrare a Produselor către Utilizator este de până la 4 zile lucrătoare de la data plății, cu excepția cazului în care în descrierea Produsului sau la confirmarea Comenzii este specificat un termen mai scurt.
 • Livrarea Produselor se va face din depozitul (depozitele) autorizat(e) corespunzător prin intermediul operatorului logistic CHEMARK ROM S.R.L., cu sediul în Brașov, România, strada C-tin Brâncoveanu nr. 34A, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/1731/1997, cod de identificare fiscală RO 10041768, sau prin intermediul altui (altor) operator(i) logistic(i), după cum decide Vânzătorul. Operatorul logistic îndeplinește toate condițiile legale pentru depozitarea, manipularea și transportul Produselor.
 • După livrare, cumpărătorul trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile în legătură cu utilizarea Produselor, în special obligațiile sale care decurg din legislația privind produsele fitosanitare și deșeurile și deșeurile de ambalaje.

§ 9. Retragerea din acord de către consumatori

 • Un consumator care a încheiat contractul poate renunța la acesta în termen de 14 zile calendaristice, fără a da vreun motiv și fără a suporta costuri, cu excepția costurilor specificate la § 9 alin. 8 de mai jos. Pentru a respecta termenul, este suficient să trimită o declarație înainte de expirarea acestuia. O declarație de retragere din acord poate fi depusă contactând echipa Syngenta via e-mail comenzi.online@syngenta.com
 • Un model exemplar de formular de retragere este, de asemenea, inclus în partea B din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu comercianții și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
 • Termenul de retragere din Contract începe de la intrarea în posesia Produsului de către Consumator sau de către un terț indicat de acesta, altul decât transportatorul, iar în cazul unui Contract care include mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau în părți - de la intrarea în posesia ultimului Produs, lot sau parte.
 • Vânzătorul este obligat să restituie imediat, cel târziu în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii declarației consumatorului privind retragerea din contract, toate plățile efectuate de acesta. Vânzătorul rambursează plata folosind aceeași metodă de plată utilizată de către consumator, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord în mod expres cu o altă metodă de returnare, care nu implică niciun cost pentru acesta. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să ridice el însuși Produsul de la Consumator, Consumatorul este obligat să returneze imediat, cel târziu în termen de 14 zile calendaristice de la data la care s-a retras din Contract, Produsul către Vânzător sau să îl predea persoanei autorizate de Vânzător să îl ridice, cu excepția cazului în care Vânzătorul a propus ca acesta să ridice el însuși Produsul. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți înapoi Produsul înainte de expirarea acestui termen de 14 zile calendaristice. Consumatorul poate returna produsele contactând echipa Syngenta via e-mail comenzi.online@syngenta.com
 • Consumatorul este responsabil pentru scăderea valorii produsului ca urmare a utilizării acestuia într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea produsului.
 • Eventualele costuri legate de retragerea consumatorului din contract, pe care consumatorul este obligat să le suporte:
  • în cazul în care Consumatorul a ales o altă metodă de livrare a Produsului decât metoda standard de livrare disponibilă în Magazinul online, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze Consumatorului costurile suplimentare suportate de acesta.
  • Consumatorul suportă costurile directe de returnare a Produsului.
 • Vânzătorul informează că, datorită naturii Produselor, datorită proprietăților lor, acestea pot fi tratate ca o substanță periculoasă, fiind astfel supuse reglementărilor speciale privind transportul substanțelor periculoase (ADR) Pentru a verifica dacă un anumit produs este periculos, vă rugăm să verificați fișa de date de securitate a acestuia, pe care o găsiți în descrierea fiecărui produs din Magazinul nostru.
 • Sunt exceptate de la dreptul de retragere al consumatorilor contractele menționate la art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu comercianții și pentru modificarea și completarea mai multor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, respectiv
  • contractele de prestări de servicii pentru care consumatorul este obligat să plătească un preț, dacă vânzătorul a executat integral serviciul cu acordul expres și prealabil al consumatorului, care a fost informat înainte de începerea prestării serviciului că, după executarea serviciului de către vânzător, își va pierde dreptul de a se retrage din contract și a recunoscut acest lucru;
  • în care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora vânzătorul nu are niciun control și care pot apărea înainte de termenul limită de retragere din contract;
  • în care obiectul contractului este fabricat în conformitate cu specificațiile consumatorului sau este în mod clar personalizat pentru a satisface nevoile individuale ale acestuia;
  • în cazul în care obiectul contractului este un produs care se deteriorează rapid sau care are o durată de valabilitate scurtă;
  • în cazul în care obiectul contractului este un produs livrat într-un ambalaj sigilat, care nu poate fi returnat după deschiderea ambalajului din motive de protecție a sănătății sau de igienă, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare;
  • în cazul în care obiectul contractului este reprezentat de Produse care, din cauza naturii lor, sunt legate în mod inseparabil de alte articole după livrare;
  • în care obiectul contractului sunt băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit la încheierea contractului de vânzare, a căror livrare poate avea loc numai după 30 de zile și a căror valoare depinde de fluctuațiile pieței asupra cărora vânzătorul nu are niciun control;
  • în care consumatorul a cerut în mod explicit ca vânzătorul să vină la el pentru o reparație sau o întreținere urgentă; dacă vânzătorul furnizează alte servicii suplimentare decât cele solicitate de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb necesare pentru efectuarea reparației sau a întreținerii, consumatorul are dreptul de a se retrage din contract în ceea ce privește serviciile sau produsele suplimentare;
  • în care obiectul contractului sunt înregistrări sonore sau vizuale sau programe de calculator livrate într-un ambalaj sigilat, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;
  • pentru livrarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția unui contract de abonament;
  • încheiate prin intermediul unei licitații publice;
  • pentru furnizarea de servicii de cazare (altele decât cele în scop rezidențial), de transport de bunuri, de închiriere de mașini, de catering, de servicii legate de evenimente de agrement, de divertisment, sportive sau culturale, dacă în contract se specifică ziua sau perioada de prestare a serviciilor;
  • contractele de furnizare de conținut digital care nu este furnizat pe un suport material, în cazul în care executarea a început și, în cazul în care contractul impune consumatorului o obligație de plată, dacă:
  • consumatorul și-a dat în prealabil consimțământul expres pentru începerea executării în timpul perioadei de exercitare a dreptului de retragere;
  • consumatorul a confirmat că își pierde astfel dreptul de retragere; și
  • Syngenta a furnizat o confirmare în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) sau cu articolul 8 alineatul (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu comercianții și pentru modificarea și completarea mai multor acte normative.
 • În special, toate plantele de protecție a plantelor, precum și toate semințele vândute în Magazin sunt livrate într-un ambalaj sigilat și nu pot fi returnate în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare din motive de protecție a sănătății; în consecință, dreptul de retragere al consumatorilor nu este aplicabil în ceea ce privește produsele al căror ambalaj a fost deschis după livrare.

§ 10. Acorduri încheiate cu profesioniști

 • Dispozițiile prezentului alineat se aplică numai în cazul acordurilor încheiate cu utilizatorii care nu sunt consumatori.
 • Plasarea unei comenzi în numele unei persoane juridice echivalează cu depunerea unei declarații conform căreia persoana care a plasat comanda este autorizată să reprezinte entitatea în numele căreia a fost plasată comanda. Plasarea unei Comenzi fără a avea puterea de reprezentare corespunzătoare va atrage răspunderea persoanei care a plasat comanda pentru orice prejudiciu rezultat din acest fapt.
 • Răspunderea vânzătorului față de utilizator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată - atât în ceea ce privește o singură pretenție, cât și toate pretențiile în total - la valoarea prețului plătit în temeiul contractului, dar în niciun caz mai mult decât prețul total facturat al comenzii. Limita de sumă menționată în fraza anterioară se aplică tuturor pretențiilor îndreptate de Utilizator împotriva Vânzătorului cu privire la Produsele achiziționate din Magazin, inclusiv în cazul neîncheierii Contractului sau care nu au legătură cu acesta. Vânzătorul este răspunzător față de Utilizator numai pentru daunele previzibile la momentul încheierii contractului și nu este răspunzător pentru daunele indirecte, incidentale sau punitive (inclusiv, fără a se limita la profituri pierdute, costuri de oportunitate etc.). Vânzătorul nu este, de asemenea, responsabil pentru întârzieri în expediere.
 • Orice litigii apărute între Vânzător și Utilizator vor fi supuse instanțelor din București.

§ 11. Reclamații

 • Toate Produsele disponibile în Magazin, în special produsele de protecție a plantelor, trebuie să fie utilizate în conformitate cu eticheta acestora și cu instrucțiunile de utilizare furnizate, inclusiv sub forma recomandărilor producătorului. Vânzătorul nu este răspunzător față de Utilizator în cazul oricărei neconformități sau defecte a Produselor achiziționate de pe Magazin apărute ca urmare a neutilizării de către Utilizator a acestor produse în conformitate cu eticheta / instrucțiunile de utilizare / recomandările acestora.
 • Vânzătorul este răspunzător față de Utilizator pentru neconformitatea produsului cu contractul în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la vânzarea de bunuri.
 • Vânzătorul este răspunzător față de Utilizator în cazul în care Produsul vândut prezintă un defect (garanție pentru vicii) în condițiile Codului civil român (în special articolele 1707-1718 și 2531 din acesta).
 • O reclamație poate fi depusă de către Utilizator după cum urmează:
  • În format electronic prin intermediul formularului de reclamație.
  • În formă electronică prin e-mail la următoarea adresă: comenzi.online@syngenta.com,
 • Vânzătorul ia în considerare reclamația în termen de 14 zile de la data primirii acesteia. În caz de îndoială, Vânzătorul are dreptul de a solicita informații suplimentare.
 • O reclamație depusă trebuie să includă:
  • Date care să permită identificarea Utilizatorului (numele și prenumele sau denumirea societății, adresa de reședință sau adresa sediului social și adresa de e-mail);
  • obiectul reclamației;
  • indicarea numărului de cont bancar al utilizatorului, în care vânzătorul poate efectua o plată către utilizator,
  • documente fotografice,
  • indicarea perioadei la care se referă reclamația,
  • indicarea circumstanțelor și a dovezilor care justifică depunerea reclamației;
  • măsura corectivă solicitată: repararea, înlocuirea, reducerea proporțională a prețului sau rezilierea contractului. Adoptarea măsurii exacte solicitate nu este neapărat posibilă decât dacă sunt îndeplinite anumite condiții, astfel cum sunt detaliate în prezentul document. În special, de regulă, având în vedere natura produselor, vânzătorul va lua ca măsuri corective, ținând cont de toate circumstanțele, fie înlocuirea sau înlocuirea bunurilor, fie rambursarea parțială sau totală a prețului plătit.
 • La cererea Vânzătorului, Utilizatorul este obligat să pună la dispoziția Vânzătorului produsul în locul în care se află produsul, pentru ca reprezentantul Vânzătorului să analizeze legitimitatea reclamației formulate de Utilizator.
 • În cazul unei reclamații acceptate, măsura corectivă va fi luată de către Vânzător în termen de 15 zile de la primirea reclamației în cazul consumatorilor și în termen de 30 de zile în cazul cumpărătorilor care sunt profesioniști.
 • În caz de reparație (dacă este posibil), înlocuire sau reziliere a contractului, utilizatorul este obligat să returneze produsul defect vânzătorului după ce a făcut o reclamație, după cum urmează:
  • În format electronic prin intermediul formularului de reclamație.
  • În format electronic prin e-mail la următoarea adresă: comenzi.online@syngenta.com. 
 • În cazul unui Utilizator care este un consumator, costul de livrare a Produsului va fi suportat de Vânzător; în cazul unui Utilizator care nu este un consumator, costul de livrare va fi suportat de Utilizator. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că se pot aplica și alte reguli, în funcție de natura produsului (cum ar fi cazul produselor fitosanitare care au fost deschise sau al produselor periculoase, caz în care Utilizatorul va pune Produsul la dispoziția Vânzătorului la locul unde se află Produsul, după cum a fost specificat de către Utilizator).

§ 12. Drepturile de proprietate intelectuală

 • Tot conținutul și materialele de pe site-ul web, inclusiv elementele grafice, aranjamentul și compoziția acestor elemente, mărcile comerciale și alte informații disponibile pe site-ul web al Magazinului fac obiectul drepturilor exclusive de proprietate intelectuală ale Vânzătorului. Elementele indicate fac obiectul drepturilor de autor și/sau al drepturilor de proprietate industrială, inclusiv al drepturilor de înregistrare a mărcilor și al drepturilor privind bazele de date și, ca atare, se bucură de protecție juridică legală. Vânzătorul nu acordă Utilizatorilor nicio licență sau niciun alt drept decât cel de a consulta Site-ul.
 • Orice reproducere totală sau parțială, modificare sau utilizare a mărcilor comerciale, ilustrațiilor, imaginilor și logo-urilor sau a oricăror alte materiale de pe site-ul web, indiferent de motiv și pe orice suport, fără consimțământul expres și prealabil în scris al Vânzătorului, este strict interzisă.
 • Site-ul web poate include linkuri către alte site-uri web sau alte surse de internet. În măsura în care Vânzătorul nu controlează aceste site-uri și surse externe, Vânzătorul nu poate fi considerat responsabil pentru disponibilitatea și conținutul acestor site-uri și surse externe și nu poate fi tras la răspundere pentru niciun prejudiciu sau pierdere care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în conținutul disponibil pe aceste site-uri sau surse externe.
 • Orice creare de linkuri către site-ul web, orice încadrare a site-ului web și, în general, orice utilizare a unui element care face parte din magazin este supusă aprobării prealabile și exprese a vânzătorului, care poate fi revocată în orice moment. Vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita eliminarea oricărui link către Website care nu a fost autorizat și de a solicita daune-interese pentru orice pierdere suferită.

§13. Modificări ale termenilor și condițiilor

 • Vânzătorul are dreptul de a modifica unilateral și în orice moment Termenii și Condițiile pentru următoarele motive:
  • introducerea de către Vânzător a unor noi servicii legate de Magazin,
  • modificări ale metodelor de livrare sau de plată,
  • modificarea traseului de cumpărături sau crearea unui Cont,
  • introducerea unor noi mecanisme extrajudiciare de soluționare a litigiilor;
  • modificări legislative, care fac necesară adaptarea prevederilor Termenilor și Condițiilor la acestea, în special modificări ale prevederilor privind: protecția consumatorilor, semințe și produse fitosanitare, comerț electronic, protecția datelor cu caracter personal.
 • În cazul unei modificări, Vânzătorul va trimite Utilizatorilor, la adresele de e-mail furnizate de aceștia în Magazin, informații despre modificarea preconizată a Termenilor și Condițiilor. Informațiile vor fi trimise Utilizatorilor cu cel puțin 14 zile înainte de data intrării în vigoare a modificărilor planificate.
 • Un Utilizator care nu acceptă modificările planificate poate, în orice moment, fără a oferi un motiv și fără a suporta taxe, să își șteargă contul de utilizator prin trimiterea unei cereri către Vânzător, fără a afecta obligațiile deja apărute.
 • Modificările prețurilor și ale etichetelor/specificațiilor/recomandărilor produselor/relaționate cu produsele nu constituie modificări ale termenilor și condițiilor.

§14. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor

 • Vânzătorul informează că la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/ există o platformă pentru un sistem de soluționare online a litigiilor pentru contractele la distanță încheiate între consumatori și profesioniști. Platforma este un punct de acces pentru consumatorii și profesioniștii care doresc să utilizeze soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum privind tranzacțiile online.
 • De asemenea, un consumator are dreptul de a soluționa orice litigiu rezultat în urma achiziționării produselor vândute de către vânzător pe acest site prin depunerea reclamației sale la Departamentul de Soluționare Alternativă a Litigiilor din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor din România (https://anpc.ro/formular-sal-anpc/).

§15. Dispoziții finale

 • În aspectele neacoperite de acești Termeni și Condiții, se vor aplica prevederile legislației românești general aplicabile, în special Codul civil român și, în ceea ce privește cumpărătorii care sunt Consumatori, legislația privind protecția consumatorilor.
 • Legislația română se aplică tuturor litigiilor care decurg din prezentele Condiții și din Contractul încheiat între Utilizator și Vânzător.
 • Vânzătorul poate în orice moment să suspende sau să întrerupă furnizarea Magazinului, cu Informarea Utilizatorilor, în scopul efectuării de actualizări, reparații sau lucrări de întreținere sau pentru îmbunătățirea performanțelor Site-ului, fără nicio responsabilitate în acest sens. Vânzătorul poate, de asemenea, să suspende, să modifice, să adauge sau să elimine, temporar sau permanent, părți din conținutul Magazinului, cu informarea prealabilă a Utilizatorilor.
 • Vânzătorul prelucrează date cu caracter personal prin intermediul și în contextul Site-ului. Prevederile privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal sunt detaliate în Politica de confidențialitate care poate fi accesată aici [link].
 • În relațiile dintre Vânzător și Consumator se utilizează limba română.
 • Acești Termeni și Condiții sunt valabili începând cu data de 01/04/2023.